Elon Musk ต้องการให้ Twitter ทดลองใช้งานจนถึงกุมภาพันธ์ 2023

Elon Musk ทีมกฎหมายของ Elon Musk ได้ตอบโต้การฟ้องร้องของ Twitter ต่อเขา โดยกล่าวว่าบริษัทกำลังเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วเกินสมควร เพื่อเป็นการตอบโต้ ทีมของ Musk ขอให้ไม่ได้ยินคดีนี้จนกว่าจะถึงปีหน้า ตามที่รายงานโดย Bloomberg ก่อนหน้านี้ Elon Musk ได้ผลักดันให้มีการทดลองใช้ในช่วงกลางเดือนกันยายน Twitter...